Co warto wiedzieć o szkoleniach dla trenerów

Co warto wiedzieć o szkoleniach dla trenerów

Zainteresowanie różnego rodzaju kursami, warsztatami i szkoleniami jest obecnie bardzo duże. Większość właścicieli małych, średnich i dużych firm dostrzega konieczność inwestowania w dokształcanie pracowników. Także sami pracownicy chcą podnosić swoje kwalifikacje.

Powoduje to wzrost zapotrzebowania na doświadczonych szkoleniowców, czyli trenerów. Zdobycie umiejętności szkolenia innych umożliwiają między innymi szkolenia trenerskie.

Adresaci

Szkolenie trenerskie mogą być skierowane do tych wszystkich osób, które chcą rozwijać i pogłębiać swoje kompetencje miękkie (praca w grupie, umiejętność rozwiązywania konfliktów). Są one adresowane również do tych, którzy posiadane umiejętności i wiedzą pragną przekazywać innym. Przewidziane są więc głównie dla osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności pozwalających im na wykonywanie zawodu trenera, a tym samym na prowadzenie szkoleń dla biznesu.

Jakimi cechami powinien wyróżniać się trener biznesu?

Trener biznesu wykonuje swoją pracę bezpośrednio stykając się z innymi ludźmi. Stąd też pożądaną cechą charakteru jest bycie otwartym na kontakty z innymi. W przypadku trenerów wymaga się także odpowiedzialności, odporności na stres i cierpliwości. Trener powinien pamiętać, że od osób szkolących innych wymaga się zarówno dużego doświadczenia, jak również dużej wiedzy teoretycznej. Musi więc być osobą nastawioną także na własny rozwój i ciągłe pogłębianie już zdobytej wiedzy. Aby ukończyć szkolenie trenerskie nie jest wymagane posiadanie konkretnej specjalności. W roli trenera sprawdzą się osoby, które ukończyły studia wyższe na różnych kierunkach. Mogą w nich uczestniczyć pracownicy działu kadr, trenerzy biznesu i osoby, które zamierzają ten zawód wykonywać, kadra kierownicza, która dostrzega konieczność inwestowania w rozwój kompetencji swoich pracowników, menadżerowie. Szkolenia trenerskie są więc otwarte dla wszystkich, którzy chcą zdobyć umiejętności pracy z grupą, czy też pogłębić posiadaną już wiedzę z zakresu szkoleń i warsztatów. Szkolenia trenerskie to nie tylko zdobywanie wiedzy teoretycznej, ale także praktycznej.

Zapotrzebowanie na szkolenie trenerskie jest obecnie bardzo duże. Zdobycie odpowiednich kompetencji to jedna z korzyści, które przynoszą.

Dodaj komentarz